Dienstverlening

Ervaring heeft ons geleerd dat in de loop der jaren bij cliënten een stroom administratief en commercieel drukwerk ontstaat die, zeker bij meerdere vestigingen in binnen- en buitenland, soms moeilijk beheersbaar is.

Voortschrijdende automatisering dwingt tot stroomlijning van dit drukwerk (online web-based ordering system) om een zo efficiënt mogelijk pakket samen te stellen dat tegemoetkomt aan de soms gecompliceerde eisen van bedrijfssegmenten en -vestingen. Daarnaast moet het toeleveringsbedrijven en cliëntèle een duidelijk beeld bieden van uw opdrachten en informatie.

Arps helpt u bij het onderzoek en de stroomlijning en standaardisering van alle gebruiksdrukwerken. Waakt over doelmatigheid, helderheid, uniformiteit en houdt rekening met milieu-aspecten, en niet te vergeten een economisch verantwoorde inkoop.

Arps verzorgt ook het voorraadbeheer van uw drukwerk-pakket welke online (stock management systeem) is te raadplegen en af te roepen. Denk bijvoorbeeld aan;

  • groot inkoop papier en opslag
  • (deel-) productie vanuit opslag
  • (hoog-) volume productie gereed voor opslag
  • distributie gereed product vanuit opslag
  • opslag nemen en distributie goederen van derden
  • logistieke verzorging door geheel Nederland met eigen logistieke middelen

Bij Koninglijke beschikking - Hofleverancier