Bestanden Staaldruk

U kunt op verschillende manieren digitaal bestanden aanleveren. De beste manier is om deze te laten vervaardigen door Arps & zoon drukkerij. U kunt dit ook zelf verzorgen als u onderstaande richtlijnen aanhoudt. Indien u een professioneel bureau inschakelt dan kunt u er van uit gaan dat zij volgens onze specificaties kunnen leveren.

Algemeen
Alleen Certified PDF.

Zet in de PDF een aparte laag in een afwijkende kleur (bv magenta) voor de staalstempeldruk (alsof u UV spot gebruikt).

Indien u niet in staat bent om een Certified PDF aan te leveren kunt u uw bestanden aanleveren opgemaakt in de volgende applicaties:

MAC OS: Illustrator CC of InDesign CC of lagere versies. (InDesign: gebruik de functie “pakket” in menu "bestand" en zip dit pakket)

U dient dan wel rekening te houden met extra tijd en additionele kosten.

Aanleveren via E-mail of internet

E-mail dtp@arps.nl tot 15 MB
FTP FTP server Neem hierover contact op voor uw login gegevens

U kunt het bestand eventueel inpakken met STUFFIT. Zet in de voorkeuren van Stuffit de optie “Encode archive into BinHex format” aan. Het bestand word na comprimeren dan omgezet naar een hqx-bestand welke geschikt is voor Internet. Dit voorkomt beschadiging.

Opmaak eisen
Tekst als outlines, vectorbestand (Illustrator). Vermeld maten, PMS kleur(-en) in digitale bestand en op prints. Bij meerdere kleuren bestand én prints PMS gescheiden aanleveren. Bij Quark XPress en InDesign dienen alle fonts aanwezig te zijn (incl. postscript gedeelte, truetype niet gebruiken) en alle beelden gekoppeld te zijn (Status OK). Gekoppelde beelden mogen géén OPI, APR, DCS of Copy-Dot zijn, van laatstgenoemde bestanden kan géén Certified PDF vervaardigd worden. PDF’en die “RGB’s”, “transparanties”, “shading objects” of “coloured paterns” bevatten zijn geen drukgerede PDF’en. Geef snijranden en bij meerdere kleuren de paskruisen aan. Verkeerd aangeleverde bestanden worden automatisch door ons gecorrigeerd en doorberekend. Indien u dit zelf wilt (laten) doen dient u dit van tevoren aan te geven. Van bestanden die niet worden voorzien van (kleuren-) prints wordt een proef gemaakt en eventueel ter beoordeling toegezonden. U dient rekening te houden met extra tijd en additionele kosten.

« Terug...

Bij Koninglijke beschikking - Hofleverancier